28.01.2019 - Трудово и осигурително законодателство 2019

8.01.2019 г., гр. София, лектор: Аспасия Петкова На семинара ще научите новото в закона за бюджета на ДОО 2019 г., промените в „осигурителната тежест“ през 2019 г. и в КСО – нов кръг на осигурените лица и новостите свързани с осигуряването.

28.01.2019 г,. понеделник, гр. София, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, Учебен център Лектор: Аспасия Петкова, работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания. ПРОГРАМА на семинара: Регистрация на участниците: между 9 и 9:30 часа Панели: 09:30 - 11:00 11:00 - 13:30 14:00 - 15:30 16:00 - 17:30 Теми: Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. Промени в Закона за здравното осигуряване. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Промени в трудовото законодателство през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г. Извънреден труд. Работа и заплащане на официални и празнични дни. Промени в трудовия договор с условие за обучение по време на работа. Промени в трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – чл. 114а от КТ. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство: – Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и то самоосигуряващите се лица – очаквани промени! – Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ – очаквани промени! – Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО; – Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски; – Наредба за самоосигуряващите се лица; – Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения; – Наредба за трудовите досиета в електронен вид; – Наредба за избор на осигуряване; – Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; – Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги; – Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; – Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор; и много други наредби…. Парични обезщетения, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г. ДЗПО – възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г. Безработицата – право на обезщетение. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р. България. Осигуряване на българи, работещи в държави – членки на ЕС. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1. Особености при осигуряването на различните категории лица – работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н. Граждански договори – различни казуси. Разглеждане на конкретни казуси. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Цена: 120 лева /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. Срок за записване: до 25.01.2019 г. За контакти и записвания: http://ecovisbg.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/ 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс: 02 818 58 59 лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Коментари

Популярни обучения