всички новини
http://reading-people.eu/
http://power-networking.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
63 5816
Успешно водене на преговори
145 11480
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
131 7237
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
98 7698
Техники за водене на преговори
180 17017
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
137 10520
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
231 16039
Измененията в ЗДДС през 2014г.
70 7909
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
169 16892
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
597 55132
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
138 12444
Данък при източника и прилагане на СИДДО
68 7900
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
98 7266
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
141 16293
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
64 7894
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
35 2204
Финансиране и подпомагане на бизнеса
67 4553
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
34 2201
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
25 2202
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
185 16982
Търговски маркетинг и търговско планиране
272 17338
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
171 10635
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
34 2349
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
49 5074
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
383 22393
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
29 1968
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
12 478
Управление на производствени и опасни отпадъци
138 11287
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
25 2196
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
55 5767
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
27 3597
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
180 17469
Варна-
63 4452
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
45 5033
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
104 10595
Секретни рецепти за ефективен персонал
25 1783
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
267 21133
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
496 64245
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
12 499
Управленско развитие на среден ръководен персонал
101 12347
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
28 3564
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
669 59879
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
33 5005
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
136 16193
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
134 16199
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
99 11772
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16206
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
110 11867
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16186
Професия
128 16187
Професия
122 16192
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
18 1620
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
148 16192
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
5 257
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
4 278
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
27 2137
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
523 51299
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
75 9460
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
384 27889
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
27 1643
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
32 2405
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
14 941
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
23 2692
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
7 330
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
151 13327
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
131 8133
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
36 6372
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
87 11031
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
367 21086
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
402 20436
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
25 2121
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
465 25642
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
53 6245
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
10 498
Юридически аспекти на договарянето
73 6720
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
27 2404
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
147 16477
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
11 500
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
355 22683
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
530 60840
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
26 2119
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
509 60846
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
10 494
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
22 2391
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 276
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
37 5074
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
26 2391
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 276
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
41 5769
Годишен национален счетоводен семинар
24 2122
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
27 2612
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 65012
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
497 45869
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
459 45842
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
449 45851
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16628
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
80 10370
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
80 10367
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
70 9817
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
72 9815
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
66 9815
Умения за презентиране - онлайн обучение
76 9818
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
72 9274
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
73 9273
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
62 9269
Професионални обучения по програмата
180 16244
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
174 13315
Обучения по програма
157 16242
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
153 16204
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
100 11829
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
301 22514
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
75 9991
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
389 32603
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
80 10026
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
83 10004
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
102 10475
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
91 10321
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
91 10312
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
101 10340
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
89 10350
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
100 11778
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
121 10468
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 10319
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10477
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
191 16633
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
118 12749
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
174 9064
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18746
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
472 43204
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
72 6239
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4954
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
254 22089
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
65 5514
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
114 9988
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
138 7969
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14891
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
97 7143
Психология на рекламата и продажбата
312 24243
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
340 25377
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
37 3596
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 26417
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
312 24242
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
37 3597
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
388 31558
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
107 7630