всички новини
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
347 29379
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
649 67721
НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
96 12450
Общият регламент за защита на личните данни
91 14374
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
241 63181
 Задължения на администраторите на лични данни
97 14379
Въведение в роботиката и програмирането
27 2487
Програмиране с Java

Програмиране с Java

Дата: от 23-02-2018 до 23-04-2018
21 2488
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
68 9592
Семинар Краудсорсинг в действие
71 9959
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 24-02-2018 до 24-03-2018
658 59732
Практически семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – проблеми и предизвикателства. Практика
64 10126
Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“ на 27 януари 2018г.
116 13996
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ
32 3372
Труд и работна заплата - практически курс
1812 173853
Кариерата на мрежовия специалист
10 872
Практическо обучение- как да си направим сайт сами бързо и лесно
44 4355
Детска работилница „Да си направим постер за стая“
9 520
„Ефективно презентиране и комуникация - път към успеха“
886 43620
ITIL v3 Continual Service Improvement

ITIL v3 Continual Service Improvement

Дата: от 26-02-2018 до 28-02-2018
104 21174
ITIL v3 foundation

ITIL v3 foundation

Дата: от 26-02-2018 до 28-02-2018
80 14311
“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./
126 17474
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
374 80057
Уроци по РИСУВАНЕ за АРТ и ДИЗАЙН специалности за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
620 96323
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ДОХОДИ И ПЕЧАЛБИ – ЗАЩО ПРИЛАГАМЕ СИДДО И КОГА ИМАМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ
108 18800
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 27-02-2018 до 31-03-2018
170 30447
Счетоводство и счетоводен софтуер  за начинаещи
27 2761
Организатор туристическо агентска дейност
1131 171429
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
1153 168918
Счетоводство и счетоводен софтуер  за начинаещи
30 3027
Семинар в Шумен: Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)
88 10672
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
41 5346
Икономист

Икономист

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
1088 171425
Криптовалути: как да инвестираме безопасно
62 5371
Варна: ЗДДС  – Промени  2018
284 35429
Управление на конфликти
668 19952
Тренировъчна школа Доставки - Бюджетиране и планиране на производство и доставки
72 13485
Анализ на инвестиционни решения - бизнес примери
58 7344
Тренировъчна школа Доставки - Управление на покупките
80 13269
GDPR: 7 неща, които трябва да направите сега
73 8990
Google Hash Code 2018 @IT STEP

Google Hash Code 2018 @IT STEP

Дата: 01-03-2018
30 2965
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
529 56723
7 тайни за ефективна комуникация, които ще Ви отворят очите
105 17123
ОНЛАЙН ТРЕНИНГ  ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ОПТИМИЗМА
20 1190
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 05-03-2018 до 05-05-2018
873 141080
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 05-03-2018 до 05-05-2018
1103 171429
Курсове за Готвачи от 06 март 2018г

Курсове за Готвачи от 06 март 2018г

Дата: от 06-03-2018 до 20-04-2018
1428 201570
Курс за Бармани от 06 март 2018г

Курс за Бармани от 06 март 2018г

Дата: от 06-03-2018 до 31-03-2018
1328 204882
Курс за Стюарди/ камериери/ на круизни кораби
1244 172183
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 07-03-2018 до 10-03-2018
2309 300493
Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от българия съгласно няко
80 14314
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 07-03-2018 до 07-05-2018
1163 169179
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
1300 110109
Бургас:Най - актуалното за Новата регулация за защита на личните данни
43 5683
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 08-03-2018 до 10-03-2018
1085 151036
Тренировъчна школа Планиране - Прогнозиране и комуникации при планирането
12 1167
НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
50 6480
 Задължения на администраторите на лични данни
88 14379
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 09-03-2018
387 56892
Стара Загора: Изменения на ЗДДС - 2018. Промени в ДОПК
59 7601
Сертифициращо обучение за медиатори
239 13896
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 10-03-2018 до 31-03-2018
1165 148130
Курс „Координатор по безопастност и здраве“ на 2018г. от 9 ч.
82 9062
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 10-03-2018 до 24-03-2018
995 113507
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-03-2018 до 14-03-2018
966 173047
Психологически подходи при събиране на вземания
19 2624
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
425 49056
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
591 85606
Английски език

Английски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
1111 171761
Френски език

Френски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
447 85604
Испански език

Испански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
491 85599
Италиански език

Италиански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
656 114417
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
85 16215
3 тайни, чрез които да управлявате емоциите
104 17120
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme
923 133884
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Дата: от 15-03-2018 до 16-03-2018
236 23138
Тренировъчна школа Производство - Производствен мениджмънт в динамична среда
58 12068
GDPR - най - актуалното с адв. Д.Кръстева и адв. Мартин Захариев
24 3022
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-03-2018 до 17-03-2018
947 164395
Тренировъчна школа Производство - Производствен мениджмънт в динамична среда
9 1168
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1618 99095
Специализиращо обучение

Специализиращо обучение

Дата: от 17-03-2018 до 18-03-2018
284 10311
Курс
53 8322
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
883 139518
Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз
9 530
Събиране на вземания по телефон

Събиране на вземания по телефон

Дата: от 22-03-2018 до 23-03-2018
22 2627
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
1001 136251
Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
74 12073
МОТИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
39 5598
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
576 63568
 Задължения на администраторите на лични данни
86 14376
Тренировъчна школа Логистика - Правилно съхранение и транспортиране на стоките
46 5912
HR Management Spring 2018

HR Management Spring 2018

Дата: от 24-03-2018 до 25-03-2018
30 3380
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
391 25737
Действия при БЕДСТВИЯ и АВАРИИ + антитероризъм
9 526
Интерактивна ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ с акцент за деца и бебета
7 529
Индустриална логистика и производствен инженеринг
929 68898
Обучение по ЗБУТ за напреднали

Обучение по ЗБУТ за напреднали

Дата: от 29-03-2018 до 30-03-2018
572 27528
Тренировъчна школа Доставки - Управление на доставчиците
61 13252
ITIL® Foundation

ITIL® Foundation

Дата: от 29-03-2018 до 31-03-2018
97 22843
Общият регламент за защита на личните данни
86 14354
 Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното
75 14310
Тренировъчна школа Доставки - Преговори с доставчици
62 13251
Как да започнем и развиваме бизнес в България
14 1519
Обучение за работа с деца с хиперактивност
97 14638
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
9 698
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL
157 15756
Курс по
153 30027
Типове длъжници и подходите към тях
21 2624
Обучения за Вътрешни одитори в ПЛОВДИВ
888 49971
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. Гр. Шумен 19.04.2018 г.
25 3063
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Разград 20.04.2018
26 3063
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. Гр. Варна 23.04.2018 г.
24 3070
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
321 40669
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
352 65628
Производство и доставка JUST IN TIME
316 52751
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
1166 84158
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)
265 46227
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
822 73787
Събиране на вземания за напреднали

Събиране на вземания за напреднали

Дата: от 17-05-2018 до 18-05-2018
22 2625
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
629 76745
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 29-05-2018
1258 84917
Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018
55 7379
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
734 82826
Събиране на вземания за несъбирачи
24 2624
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 12-06-2018 до 13-06-2018
492 64858
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 26-06-2018 до 27-06-2018
534 61011
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
973 134965
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1016 134775
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
937 134965
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1653 217975
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
700 117311
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
449 69481
Цялостно обучение по
686 140534
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1086 178586
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
759 140536
Цялостно обучение по
843 140536
Курс по Английски език

Курс по Английски език

Дата: от 06-11-2017 до 06-04-2018
168 48634
Курс по Гръцки език

Курс по Гръцки език

Дата: от 10-11-2017 до 10-04-2018
166 48605
Програмиране на iPhone и iPad за начинаещи
123 25596
Андроид за начинаещи

Андроид за начинаещи

Дата: от 08-01-2018 до 04-03-2018
120 25596
Визуално програмиране за деца – нова група
132 25512
Аз вече програмирам – нова група

Аз вече програмирам – нова група

Дата: от 09-01-2018 до 09-03-2018
120 25512
Академия за лидери - бизнес ръководители
354 53454
КУРС ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
93 16901
Годишно счетоводно приключване и фирмено счетоводство
79 15236
Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането
82 15458
ИТ кариера с Open Academy

ИТ кариера с Open Academy

Дата: от 26-01-2018 до 26-03-2018
100 17118
Цялостен Java SE курс

Цялостен Java SE курс

Дата: от 27-01-2018 до 27-03-2018
74 15456
С++ за начинаещи

С++ за начинаещи

Дата: от 27-01-2018 до 27-03-2018
78 15097
С++ за начинаещи

С++ за начинаещи

Дата: от 27-01-2018 до 27-03-2018
73 13045
Основи на Софтуерното Тестване

Основи на Софтуерното Тестване

Дата: от 29-01-2018 до 29-03-2018
84 15408
Business English for advanced

Business English for advanced

Дата: от 29-01-2018 до 02-03-2018
129 25969
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
1262 171420
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
168 30710
82 15828
98 15828
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 05-02-2018 до 30-04-2018
290 63419
Курсове за Сервитьор-Бармани за круизни кораби
1215 169744
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 05-02-2018 до 28-02-2018
1215 183064
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1366 183600
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 05-02-2018 до 28-02-2018
1090 173558
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
1196 195286
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 05-02-2018 до 28-02-2018
1124 176505
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 05-02-2018 до 31-03-2018
1252 207148
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
1178 194110
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 05-02-2018 до 28-03-2018
1016 180484
Първи стъпки с Java

Първи стъпки с Java

Дата: от 08-02-2018 до 08-04-2018
57 7272
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-02-2018 до 24-02-2018
344 68854
Сертификационен курс
90 11661
курс по счетоводство за начинаещи

курс по счетоводство за начинаещи

Дата: от 17-02-2018 до 25-03-2018
373 60876
Професионален практически курс по
202 30375
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
104 14668
ISO обучения за вътрешни одитори във ВАРНА
587 50893
Финансово моделиране с Ексел

Финансово моделиране с Ексел

Дата: от 19-02-2018 до 06-03-2018
53 8073