всички новини
http://reading-people.eu/
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
383 30924
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
146 5797
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
65 5094
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
93 8745
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
60 5128
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
111 9265
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
98 6941
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
169 9208
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
160 16308
Успешно водене на преговори
136 10756
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
125 6514
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
87 6975
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
221 15316
Техники за водене на преговори
176 16293
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
132 9796
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
163 16168
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
590 54409
Измененията в ЗДДС през 2014г.
65 7186
Данък при източника и прилагане на СИДДО
61 7177
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
134 15568
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
88 6543
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
129 11717
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
28 1481
Финансиране и подпомагане на бизнеса
62 3830
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
58 7171
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
55 5091
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
29 1477
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
175 16258
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
20 1478
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
27 1626
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
160 9911
Търговски маркетинг и търговско планиране
262 16615
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
378 21668
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
45 4350
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
21 1244
Управление на производствени и опасни отпадъци
129 10562
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
49 5043
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1471
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
20 2874
Варна-

Варна-

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
49 3728
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
175 16746
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
38 4309
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
99 9871
Секретни рецепти за ефективен персонал
19 1060
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
490 63520
Управленско развитие на среден ръководен персонал
96 11620
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
261 20407
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
663 59154
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
22 2840
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
30 4281
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
128 15477
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
95 11049
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
121 15483
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
105 11143
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
120 15463
Професия
124 15464
Професия
117 15469
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
145 15469
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
131 15470
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
21 1416
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
515 50581
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
71 8742
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
24 1693
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
6 231
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 932
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
122 7424
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
16 1984
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
148 12618
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
33 5664
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
84 10324
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
20 1412
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
360 20379
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
399 19729
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
47 5536
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1693
Юридически аспекти на договарянето
69 6013
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
143 15768
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
525 60131
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
349 21976
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1411
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
503 60137
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 1683
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1682
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
32 4366
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
36 5060
Годишен национален счетоводен семинар
18 1412
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
21 1905
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
545 64303
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
454 45133
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
493 45160
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
445 45142
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
131 15919
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
74 9659
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
76 9662
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
68 9105
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
61 9105
Умения за презентиране - онлайн обучение
71 9108
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
65 9107
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
60 8559
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
65 8564
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
67 8563
Професионални обучения по програмата
175 15537
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
169 12609
Обучения по програма
153 15536
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
149 15498
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
96 11121
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
297 21806
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
71 9283
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
384 31894
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
78 9318
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
81 9295
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
87 9629
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
88 9617
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
97 9640
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
86 9647
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
99 11078
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
117 9771
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
83 9625
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
78 9789
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
94 9785
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
187 15993
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
115 12110
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
225 18104
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
166 8418
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
173 15383
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
468 42568
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
67 5605
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
42 4320
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
250 21455
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
108 9352
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
146 14258
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
57 4881
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
131 7336
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
94 6510
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
307 23609
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 2963
Психология на рекламата и продажбата
307 23610
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
336 24744
ITIL® Intermediate: Service Operation

ITIL® Intermediate: Service Operation

Дата: от 20-10-2014 до 22-10-2014
71 6454
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
34 2964
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
366 25784
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
42 2353