всички новини
Тренинг с Мориц Егетмейер - Basic / Intensive / Supervision
133 29740
Договорите в логистиката
40 14276
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
524 110667
Уроци по РИСУВАНЕ за АРТ и ДИЗАЙН специалности за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
819 126932
Семинар:
20 4686
Обучение за работа с деца с хиперактивност
241 45202
Основи на Supply Chain Management

Основи на Supply Chain Management

Дата: от 28-05-2018 до 29-05-2018
48 13880
Управление на конфликти
742 24090
Варна:ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Промени в ЗЗЛД
97 16467
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 29-05-2018
1373 115542
ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

Дата: от 30-05-2018 до 31-05-2018
40 13863
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
87 23608
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
57 13843
Специфики на складовия занаят
36 14258
Изпълнение на поръчките в склада
36 14275
Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси
22 4176
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
71 16531
Планиране на нов продукт
20 7405
курс по счетоводство за начинаещи

курс по счетоводство за начинаещи

Дата: от 02-06-2018 до 01-07-2018
535 91482
Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018
190 37918
Финансова грамотност за творчески професии
7 1106
GDPR: 7 неща, които трябва да направите сега
34 9945
Специализиращо обучение - Семейна медиация
421 26917
Прилагане на законите,свързани с устройство на територията и строителството-промени 2018
43 12472
Практически курс „Управление на проекти“
26 4537
Принципи и методи на трансферното ценообразуване
33 9297
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
835 113451
 София: Защита на личните данни, Промени в българското законодателство
46 9917
WORKSHOP: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
56 17475
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

Дата: от 06-06-2018 до 07-06-2018
48 13865
Законът за обществените поръчки – две години по-късно. Практически въпроси по прилагане на ЗОП
40 8733
Създаване на поток в производството
22 7399
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-06-2018 до 08-06-2018
47 13865
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
33 8700
Спестявания, отчетност и контрол в снабдяването
23 7405
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
37 9436
Събиране на вземания за несъбирачи
135 33228
Сертифициращо обучение за медиатори
12 2120
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 09-06-2018 до 10-06-2018
48 12002
Цифрово прототипиране с промишлени роботи
9 1102
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 11-06-2018 до 13-08-2018
1410 202039
Майкрософт Ексел за начинаещи

Майкрософт Ексел за начинаещи

Дата: от 11-06-2018 до 13-06-2018
12 2727
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
40 9429
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
20 4165
КОНФЛИКТОЛОГИЯ – ЛОГИКА НА КОНФЛИКТА
45 13871
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 12-06-2018 до 13-06-2018
616 95483
Управление на доставчиците
24 7398

"Storytelling" Workshop

Дата: 15-06-2018
24 4585
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
21 4577
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
498 38356
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 16-06-2018 до 30-06-2018
497 98234
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Дата: от 18-06-2018 до 19-06-2018
37 13865
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
562 100105
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
67 16528
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 22-06-2018 до 24-06-2018
1177 144127
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 22-06-2018 до 29-06-2018
1348 178750
Организация на логистичния процес
25 7403
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
554 81509
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
105 23605
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 25-06-2018 до 30-07-2018
35 10301
Курсове по Български език и литература , Математика
76 22039
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
38 10296
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 31-07-2018
328 61066
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 10-08-2018
318 61329
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 26-06-2018 до 27-06-2018
657 91637
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО
26 4374
Изпълнение на поръчките в склада
21 7399
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
33 8575
Здравословни и безопасни условия на труд в склада
27 7404
Конфликти на интереси и антикорупционни практики
21 7404
 ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)
6 514
Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.
14 3656
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
1371 213685
Английски език

Английски език

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
1279 202382
Английски език за целите на маркетинга
43 12440
Италиански език

Италиански език

Дата: от 03-07-2018 до 10-08-2018
797 145037
Английски език за целите на финансите
46 12421
Испански език

Испански език

Дата: от 04-07-2018 до 11-08-2018
654 116219
ОБЛАГАНЕ С ДДС НА СДЕЛКИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
0 189
 КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС
7 1764
Сертифициращо обучение за медиатори
359 28633
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 07-07-2018 до 08-09-2018
751 116227
Английски език за целите на медицината
48 12418
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
1151 211103
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 08-07-2018 до 12-08-2018
250 35755
Френски език

Френски език

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
586 116223
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 09-07-2018 до 26-09-2018
1312 199798
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
880 114214
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 16-07-2018 до 28-09-2018
1274 202049
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1338 199538
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1036 171700
Мениджър

Мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1265 202045
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1226 202048
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1083 165569
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1128 165379
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1044 165569
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
870 171160
Цялостно обучение по
976 171160
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1203 209210
Цялостно обучение по
801 171158
Академия за лидери - бизнес ръководители
529 84078
Електронно обучение „Управление на екипи“
79 23269
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
83 23274
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
99 23279
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
86 23254
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
77 23280
Електронно обучение „Управление на времето“
82 23259
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
86 23295
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
88 23264
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
179 23316
Електронно обучение „Управление на конфликти“
94 23265
Курс по Драматургия и сценарий

Курс по Драматургия и сценарий

Дата: от 28-03-2018 до 11-07-2018
104 23468
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
49 12805
Фирмено управление

Фирмено управление

Дата: от 01-05-2018 до 01-06-2018
143 26824
Дистанционен модул
159 28384
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ
64 16588
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 14-05-2018 до 10-07-2018
416 93991
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
1291 224682
Курс за Стюарди - камериери на круизни кораби
1386 202755
Курсове за Сервитьор-Бармани на круизни кораби
1348 200317
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1521 213756
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 14-05-2018 до 31-05-2018
1183 198334
Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 22-06-2018
1562 232143
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
1307 225111
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1216 201283
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 14-05-2018 до 13-07-2018
1362 237721
Курс за Бармани от 14 май 2018г

Курс за Бармани от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1448 235455
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 15-05-2018 до 31-05-2018
17 3309
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 17-05-2018 до 10-06-2018
42 11241
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 21-05-2018 до 02-08-2018
22 4164