всички новини
http://reading-people.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
95 6871
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
59 3256
Финансиране и подпомагане на бизнеса
83 5602
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
45 3248
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
204 18032
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
35 3249
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
48 3398
Търговски маркетинг и търговско планиране
287 18387
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
195 11686
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
402 23438
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
58 6124
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
24 1527
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
117 8315
Управление на производствени и опасни отпадъци
154 12329
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
37 3241
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
66 6815
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
39 4646
Варна-
87 5501
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
56 6081
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
198 18516
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
2 101
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
129 11643
Секретни рецепти за ефективен персонал
38 2829
Управленско развитие на среден ръководен персонал
112 13392
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
280 22179
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
39 1547
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
510 65292
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
36 4611
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
685 60926
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
41 6051
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
154 8238
Професия
130 17237
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
159 17237
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
145 17239
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 2666
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
144 17245
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
109 12816
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
134 17251
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
125 12912
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 17231
Професия
136 17232
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
9 724
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
23 1300
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
18 1323
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
38 3179
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
1 105
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
1 107
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
538 52344
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
88 10503
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
393 28932
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
42 3438
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
28 1975
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
38 2678
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
137 9161
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
30 3721
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
16 1352
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
161 14359
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
100 12049
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
44 7391
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
146 7577
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
31 3133
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
380 22098
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
412 21450
Управление на стреса при събиране на вземания
9 696
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
10 500
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
471 26655
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
64 7257
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
20 1510
Юридически аспекти на договарянето
84 7730
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
32 3412
Сертифициращо обучение за медиатори
208 13018
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
7 694
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
153 17489
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
19 1508
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
541 61852
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
366 23693
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
33 3128
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
518 61858
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
16 1506
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
29 3401
Асертивност при събиране на вземания
10 693
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
40 6080
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
12 1286
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
31 3397
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
12 1282
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
5 318
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
45 6774
Годишен национален счетоводен семинар
29 3128
Семинар
11 668
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
36 3620
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
554 66022
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
507 46874
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
464 46847
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
455 46856
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
142 17637
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
91 11377
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
87 11380
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
71 10820
Умения за презентиране - онлайн обучение
82 10823
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
78 10822
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
79 10820
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
70 10274
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
77 10279
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
80 10278
Професионални обучения по програмата
185 17252
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
183 14325
Обучения по програма
163 17250
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
103 12835
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
158 17212
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
310 23524
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
82 10997
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
401 33610
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
87 11007
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
89 11317
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
87 11475
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
111 11470
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
98 11327
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
97 11309
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
105 11341
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
97 11357
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
109 12781
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
135 11471
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
198 17574
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
127 13670
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
239 19663
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
183 9991
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
482 44113
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
76 7149
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
48 5864
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
144 8878
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
262 22999
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
70 6423
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
121 10897
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
159 15800
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
42 4506
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
373 27328
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
321 25152
Психология на рекламата и продажбата
318 25153
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
349 26285
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
42 4507
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
397 32466
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
242 17018
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
185 17900
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
611 56138
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
156 17320
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
158 13468