всички новини
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 25-09-2017 до 20-10-2017
877 121448
Курсове за Готвачи от 25 септември  2017г
1175 149460
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
447 62246
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
977 143176
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-09-2017 до 11-10-2017
298 27921
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
1055 155037
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
354 33434
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
807 128311
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
927 142000
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
265 33432
Курс за Стюарди/ камериери/ на круизни кораби
1009 120073
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
59 11309
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
303 33427
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
887 119590
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1098 131490
НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
86 13968
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 26-09-2017 до 12-10-2017
766 61580
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 26-09-2017 до 31-10-2017
874 95955
Открит урок:
14 2211
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Дата: от 27-09-2017 до 28-09-2017
106 15282
DDoS и Ransomware. Как хакерите заключват данните ни?
13 1337
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
265 25774
Как се създава програма за устойчиво развитие на бизнеса?
43 5650
Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии
67 11045
HR in IT Meetup

HR in IT Meetup

Дата: 28-09-2017
37 5385
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 29-09-2017 до 22-10-2017
16 3655
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL
16 1076
Стратегии за ефективно управление на времето
29 3107
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Актуални проблеми по ЗДДС
102 15938
Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване и промени в ДОПК
22 3107
АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
97 13968
Управление на бъдещето. 28 практически инструмента
73 8957
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
116 13968
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
141 27885
Финансово моделиране с MS Excel

Финансово моделиране с MS Excel

Дата: от 30-09-2017 до 15-10-2017
16 2694
Фасилити мениджмънт -практически интензивен курс
524 21103
Kурс по РИСУВАНЕ за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
319 44149
Обучение по Управление на човешки ресурси
88 12520
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
922 117007
Икономист

Икономист

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
841 119254
Бизнес английски език

Бизнес английски език

Дата: от 02-10-2017 до 03-11-2017
64 12520
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
870 119257
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
786 129615
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс
135 8906
 МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА B
86 13901
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
994 119246
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
239 32764
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
892 107249
Организатор туристическо агентска дейност
883 119257
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
878 116747
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
653 88908
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme
738 106633
ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
270 30412
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В КОМПАНИЯТА
72 13900
Съвременен маркетинг за бизнес превъзходство и завземане на пазарен дял
47 6734
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 04-10-2017 до 07-10-2017
2090 253951
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
42 7679
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 05-10-2017 до 07-10-2017
768 119444
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-6 седмичен вечеренкурс
765 53398
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
810 89710
 Задължително пенсионно осигуряване 2017 година
14 1395
ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев
58 10143
Сертифициращо обучение за медиатори
64 11335
ПРАВО-HR 2 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.
42 7678
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1421 81596
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
481 65168
Труд и работна заплата - практически курс
1621 151033
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1455 165832
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-съботно-неделен курс
746 43941
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
722 111103
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
55 6165
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 09-10-2017 до 11-10-2017
589 63381
FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ
66 13900
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-10-2017 до 31-10-2017
106 17376
Workshop - Event Management

Workshop - Event Management

Дата: 11-10-2017
17 2285
Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен
21 3655
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ с Росен Йорданов
59 13896
ПРОМЕНИ В КТ,КСО,НРВПО.СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ.ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2018г.
62 10141
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
408 43730
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
470 15731
Психологически подходи при събиране на вземания
11 1065
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 14-10-2017 до 18-11-2017
420 29602
Бизнес план и проект - практически курс
144 8522
Индустриална логистика и производствен инженеринг
755 40467
CodeMonsters

CodeMonsters

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
39 8546
Java2Days

Java2Days

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
41 8546
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
321 32105
BusinessBooster

BusinessBooster

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
42 8595
Tech4Kids

Tech4Kids

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
41 8596
Technology4Business

Technology4Business

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
48 8597
Как да продаваме на малки и средни предприятия
19 2611
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
223 17319
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
19 2603
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
457 54054
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
906 124395
Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
1090 152771
Курсове за Сервитьор-Бармани за круизни кораби
984 117634
Същност и видове доходи, регулирани от Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
23 3109
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
20 2605
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
61 13901
От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства
355 16461
ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
52 9918
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
35 11043
Събиране на просрочени данъци и такси
10 1063
Курс за Сватбени агенти - 28, 29, 30 и 31 Октомври 2017 г.
3146 132617
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 29-10-2017 до 03-12-2017
8 990
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
140 14434
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
1140 83518
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА
327 34118
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
517 88375
Цялостно обучение по
597 88374
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
857 126426
Цялостно обучение по
476 88374
ПРАВО-HR 7 – Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за
37 7676
ПРАВО-HR 8 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работницит
35 7676
Курс по аранжиране с цветя - 4 и 5 Ноември 2017 г.
3064 150619
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 06-11-2017
212 28315
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
5 747
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
306 35517
ЕФЕКТИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
7 729
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
630 44040
Курс за Събитийни Мениджъри - 10, 11 и 12 Ноември 2017 г.
1453 119762
Подбор, въвеждане и мотивация на събирачи на вземания
10 1067
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)
96 14682
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
180 17494
Събиране на вземания за несъбирачи
7 1068
Плевен “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017” 20 - 22.11.17
39 5566
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 22-11-2017
212 19479
Производство и доставка JUST IN TIME
134 17847
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1085 75051
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
37 11041
РУСЕ: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
23 4559
ВАРНА: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
27 4568
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
40 11035
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
37 11035
Работа без стрес и конфликти
615 23492
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
279 14254
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
152 21958
Академия за лидери - бизнес ръководители
17 1289
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
37 7674
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
40 11033
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
47 11031
Академия по Интернет Маркетинг

Академия по Интернет Маркетинг

Дата: от 30-09-2016 до 08-01-2018
628 93391
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
1305 162660
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
1892 196465
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
1711 196391
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1903 216209
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
1760 196398
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
770 82804
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
814 82615
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
763 82804
Лидерство и мениджмънт. Програма за международен сертификат EBC*L
301 26553
Финанси за нефинансисти. Международен сертификат EBC*L ниво А- вечерен курс
1161 70315
Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси
230 31479
Фирмено управление, e-learning

Фирмено управление, e-learning

Дата: от 11-09-2017 до 10-10-2017
117 18773
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
299 26549
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
31 4629
Дистанционен курс по Маркетинг за неспециалисти
251 31482
Базов курс по счетоводство за начинаещи
137 17140
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Дата: от 18-09-2017 до 20-12-2017
153 11121
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 18-09-2017 до 31-10-2017
972 130890