всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
12 957
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
22 988
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
14 948
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
415 19173
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
58 3540
 Практически семинар-дискусия на тема: „Нормативна уредба и надзор над дейността на банките попечите
471 15130
ТРЕНИНГ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ STRUCTOGRAM 2 – „ОПОЗНАВАНЕ НА ХОРАТА“
47 2317
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
211 16210
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
495 38211
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
156 13293
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
193 14176
Работа с корпоративни и ключови клиенти
457 23150
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
46 2915
Академия по лични финанси и инвестиране
100 8340
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
637 65301
Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция
33 1819
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
11 430
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
34 1795
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
88 5816
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
115 3651
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1071 110434
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
248 19583
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
14 668
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
86 5787
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
99 9342
Открит урок за деца
10 428
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
991 110430
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
57 4031
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
310 16395
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
193 16350
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
17 707
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
44 2933
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
240 17109
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
284 17116
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
344 15542
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
7 428
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
131 4171
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
17 706
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
48 2898
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
166 13578
Как да защитим логото си/търговската си марка?
11 425
Ефективни телефонни комуникации и продажби
69 7137
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
47 2917
Ефективни телефонни комуникации и продажби
436 25101
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
330 23652
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
43 2905
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
18 591
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
47 2384
Възможности За Европейско Финансиране 2014-2020
6 162
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
148 9625
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
82 8898
Седемте основни стъпки в продажбите
696 41915
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
117 10669
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
378 31109
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
45 2359
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
146 13797
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
8 420
Международни стандарти за финансови отчети
206 16253
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
44 2799
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
109 9541
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
317 18216
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
404 22089
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
47 2445
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
292 21337
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
342 19190
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
45 2769
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
76 7012
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
647 36091
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
195 10550
Обучение по безопасност и здраве при работа
86 5335
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
337 20393
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
319 20814
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
218 16142
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
51 3091
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
365 20756
Лидерски умения за мениджъри
620 40662
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
392 21846
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
39 140
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
36 2691
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
127 12924
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
206 19143
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
12 929
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
40 2735
Управление на творческите индустрии
23 334
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
15 930
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
16 643
Умения за продажби и обслужване по телефона
354 20271
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
16 929
Оценка и възнаграждение на персонала
445 24159
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 16-11-2015 до 25-11-2015
3 111
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
39 2682
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
11 929
Бизнес кореспонденция и делово общуване
8 931
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
42 3556
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
142 13200
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
12 640
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
12 925
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
43 3549
Презентационни умения
433 22888
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
16 1094
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
65 5464
Бизнес Хо′опонопоно
56 4385
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
44 3787
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
136 12725
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
27 2749
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
35 3549
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
7 924
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
25 2353
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
275 15267
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
38 3555
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
27 2353
Управление на времето и приоритетите в работата
395 31068
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
28 2347
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
360 15359
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
14 730
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
30 2270
Семинар: Годишно приключване
29 2732
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
79 10470
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
11 638
Седемте основни стъпки в продажбите
342 29900
Семинар: Годишно приключване
28 2730
Семинар: Годишно приключване
29 2687
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
7 351
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
341 35872
Успешно водене на преговори
523 38434
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
30 2682
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
25 2346
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
26 2682
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
35 3544
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
27 2681
Годишен национален счетоводен семинар
44 3540
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
51 5446
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
578 62104
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
838 76733
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
920 76786
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
132 14032
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
810 76726
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
935 96040
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
388 54064
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
444 54093
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
412 54332
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
407 54325
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
394 54325
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
424 54301
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
722 70103
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
439 54680
Как да водим бизнес разговор с лекота?
647 61680
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
623 66305
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
630 62404
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
384 54651
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
452 45476
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
204 17618
189 13653
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
86 9134
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
85 9161
Икономическа информатика.Дистанционен курс
95 9126
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
88 9153
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
92 9128
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
91 9155
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
99 9159
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
215 15358
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
729 47972
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
201 14340
Пиратски курс за нови умения в общуването “Обучение приключение”
409 36825
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
138 12210
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
554 47161
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
562 49511
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
589 38551
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
972 60908
Промо курс
74 6098
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
63 6097
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
71 5654
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
322 21043
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
277 21397
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
380 33934
Тренинг
70 5718
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
26 2929
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
28 2928
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
29 2928
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
74 6106
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
32 2930
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
32 2930
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
34 2930
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
35 2928
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
181 12004
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
28 2929
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
25 2927
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
479 39330
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
142 9368
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
538 47448
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
240 17570
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
535 58285
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
528 28686
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
689 48394
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
599 39554
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
121 9597
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
234 17889
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
323 21403
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 07-10-2015 до 10-10-2015
1000 109986